Site Kuralları

SİTE KURALLARI

Amaç:
Validesuyu Konutları sakinlerinin, güvenlik ve huzurunun sürekliliğini sağlamak amacıyla uyulması gereken temel kuralların tanımlanmasıdır.

Kapsam ve Geçerlilik:
Bu yönetmelik Validesuyu Konutları sakinlerinin tamamı için geçerlidir. Site dâhilindeki, kiralanmış tüm ortak alanlar, taşınabilir ve taşınamaz tüm demirbaşlarda bu yönetmelik kapsamındadır.
Bu yönetmelik, Validesuyu Konutları sakini olmayan ve sitede geçici olarak bulunan kişiler ve site hizmetlerinde sosyal tesislerin işletiminde ve geçici görev ile site içinde görevli bulunan 3. şahıslar dâhil olmak üzere site içinde bulunan tüm kişiler için geçerlidir.
Hatalı ve uygunsuz davranışlarda ısrar edilmesi ve tanımlı kurallara uyulmaması halinde, yürürlükteki yasal yaptırımlar ve hükümler uygulanır.

Sorumluluklar:
Yönetmeliğin hazırlanması ve güncelleştirilmesinden, Validesuyu Konutları ortak site yönetim kurulu sorumludur.

Uygulamalar:
Yönetmeliğin uygulanmasından, kapsama dâhil tüm kişiler ve taraflar sorumludur.

YÖNETMELİK
1.Araç Hız Sınırı, Araç Park Kuralları:
a)Her konut sahibi, aracını park yeri olarak belirlenmiş, park çizgileri arasına park etmelidir.
b)Site içerisinde 20 km hız sınırlanmasına uyulması esastır. Site içi yollarda ve otoparkta, araç kullanımı sırasında azami dikkat sarf edilmelidir. Site içersinde kesinlikle ehliyetsiz araç kullanılamaz.
c)Site dâhilinde araç yıkanamaz gereksiz korna çalınamaz.
d)Kamyon, traktör, iş makinesi v.b.gürültülü ve site yollarına hasar vermesi muhtemel olan araç ve cihazların siteye girmesi yasaktır.

2.Çöplerin Toplanması:

a) Çöpler, görevliler tarafından her sabah saat 10:00 da ve her akşam saat 16:00 da olmak üzere günde 2 kere bu saatlerden kısa bir süre önce yangın merdiveni boşluğuna bırakılmalıdır. Bu saatler dışındaki münferit çöp toplama talepleri, görevliler tarafından yerine getirilmeyecektir.
b)Konut dışındaki alanlarda kesinlikle çöp bulundurulmayacaktır.
c)Çöplerin, çevreyi kirletmemesi ve koku salmaması için, ağızları düğümlenerek kapatılmış sağlam poşetler içine konularak verilmesi gerekmektedir.

3.Sitenin Genel Görünümü ve Düzeni:

a)Sitedeki düzen ve görünümün bozulmaması esastır. Bu amaçla konutlarda orijinal dış görünümü bozacak hiçbir ekleme ve değişiklik yapılamaz. Bu konudaki öneriler ancak site ortak yönetim kurulunun yetkisindedir. Ortaklaşa alınan kararı, her konut sahibi eksiksiz olarak uygulamak zorundadır.

b)Teras ve balkonları herhangi bir pergola ve benzeri malzeme ile kapatmak yasaktır. Teras ve balkonlara barbekü yaptırılamaz.

c)Site bütünlüğünün ve görüntüsünün bozulmaması açısından konutların dış boyalarında ve balkon duvarlarında boya değişikliği yapılamaz, hiç kimse balkon korkuluklarını değiştiremez veya başka bir renge boyatamaz.

d)Sitede, bahçe ve balkonlarda barbekü kullanımı ve yakımı site sakinlerini ve komşuları rahatsız edebileceğinden barbekü ve mangal yapılamaz.

e)Balkonların cepheleri herhangi bir şekilde geçici veya kalıcı malzeme kullanarak kapatılamaz.

f)Balkona ve duvara anten uygulaması yapılamaz.

g)Kat mülkiyeti kanunu gereğince, yeşil alanlar ve tesisler ortaktır. Konut sahiplerince, ortak alanlara hiçbir şekilde sınır konulamaz ve ayrım yapılamaz.

h)Site dâhilinde yönetim tarafından ortaklaşa organize edilecek toplantılar dışında, münferit toplantı ve tören düzenlenmesi, site ortak yönetim kurulu kararına tabidir.

i)Herhangi bir spor kulübünün şampiyonluğu neticesinde o kulübün bayrağı veya herhangi bir sembolü en fazla 15 gün süre ile asılı kalabilir.

j)Site içerisinde her çeşit silah kullanımı ve atılımı yasaktır. Ayrıca, çatapat, havai fişek ve bunun gibi ses çıkaran patlayıcı ve yanıcı maddelerin kullanımı yasaktır.

k)Bina ortak alanlarında kapı önlerine ayakkabı, terlik vb. yangın hortumlarının ve yangın söndürme cihazlarının bulunduğu bölüme yangın güvenliğini engelleyecek bisiklet vb. eşyalar hiçbir suretle bırakılamaz.

l)Sitemizde oturan kiracılar ve ev sahipleri evlerini boşaltmadan birkaç gün önce yönetim ofisine müracaat ederek “aidat ve diğer giderlere ait borcu yoktur” yazısını almaları gerekmektedir.

m)Daire satın alan veya kiralayan kişilerin, siteye girişlerinde sorun yaşanmaması için, satış veya kiralama işlemi ile ilgili olarak önceden, yönetim ofisine bilgi verilmeli ve bilgi formu doldurulmalıdır.

n)Kurutma, havalandırma vb. amaçlarla, dış görünümü bozacak tarzda çamaşır vb eşya, balkon demir ve duvarlarına asılamaz, camdan sarkıtılamaz. Salon balkonlarının sadece dip taraflarında dışarıdan gözükmeyecek şekilde portatif askılar kullanılabilir. Pencere önlerine veya başka bölgelere kesinlikle çamaşır vb. asılmamalıdır.

o)Site içerisindeki ortak kullanıma açık alanların (yeşil alanlar, sosyal tesisler, spor tesisleri, havuz, yollar vb.) temiz tutulması ve korunması, bu konuda gerektiğinde çocuklarımızın ve misafirlerimizin uygun şekilde uyarılması ve bilgilendirilmesi ortak hayatın bir parçası olarak görülmelidir.

p)Yeşil alanlar üzerinde genel görüntüye ve bütünlüğe ters düşecek farklılaşma yaratacak ilave herhangi bir bitki veya ağaç dikimi veya sökümü yapılamaz, bu konudaki talepler Site Yönetim Ofisi’ne yapılmalıdır, uygulamalar ise ancak Site Ortak Yönetim Kurulu’nun onayı ile yapılabilir.

q)Dairelere, satılık ve kiralık ilanı, diğer duyuru ve ticari amaçlı bilgi ve belgeler asılamaz, satılık veya kiralık daireler ve benzeri duyurular için, Yönetim Ofisi’ne bilgi verilir.

r)Konutların kiraya verilmesi halinde Site Yönetimi’ne karşı tüm sorumluluklar konut sahibine ait olacaktır.

s)Ortak kullanma açık alanlarda meydana gelecek zayiat ve hasarın tazmini, ilgili kişilerden talep edilecektir.

t)Siteden uzun süreli ayrılışlarda, gerekli önlemlerin alınabilmesi için Yönetim Ofisi’ne bilgi verilmesi gerekmektedir.

u)Site içerisinde satıcılar giremez, dolaşamaz ve satış yapamaz.

v)Site dâhilinde broşür dağıtımı vb. yayımlar, Site Yönetiminin onayına tabidir, bu talepler önce Yönetim Ofisi’ne yapılmalıdır.

w)Konutlarda çalışan kişiler (bakıcı,temizlikçi,vs.) yönetime bildirilmelidir.

x)Pazar günleri hiçbir işçi girişi ve çalışma yapılmasına izin verilmez. Site Yönetimi ve site sakinlerinin ziyaretçilerinin, ilgili kişinin teyidi alınmadan site içine girişine müsaade edilmez.

y)Yapılacak tüm inşaat ve tadilat, tamirat çalışmaları için öncelikle Site Yönetimi’nin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Site Yönetiminin alması gereken güvenlik önlemleri ihtimali nedeniyle bu prosedüre hassasiyet gösterilmelidir. Çalışmalar hafta içi 09:00 – 18:00, Cumartesi 12:00 – 17:00 saatleri arasında yapılır. Pazar günleri çalışma yapılamaz.

z)Site içinde, balkonlardan halı, kilim, çarşaf, hafif örtü v.s silkelenmesi yasaktır. Asansörlerde ve bina ortak alanlarda sigara içilmesi sakıncalı ve yasaktır.

4- Aidatların Ödenmesi:
Aylık aidatlar her ayın en geç 10’una kadar ödenmelidir. Aidatların belirlenen zamanda ödenmesi esastır. Zamanında ödenmeyen aidatlar için kanuni gecikme faizi uygulanır. Gecikmiş aidatını kanuni faiz ile birlikte 1 ay içinde ödemeyenler için Site Yönetimi tarafında icra takibi uygulanması yolu açıktır.

5- Site Personelinin Görevleri

a) Site personelinin görev tanımları Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olup her apartmanın girişinde bulunan duyuru panolarında ilan edilmiştir.

b) Site sakinleri, sitede görevli, personeli görevleri başında iken özel amaçlar için kullanamazlar. Talimat veremezler, istek ve önerilerin doğrudan site müdürüne yapılması esastır. Özel talepler karşılanmayacaktır.

6- Evcil Hayvan Bakılması:
a) Evcil hayvanlar ancak evlerin içinde bakılabilir. Site içerisinde evcil hayvanlar tasma ve ağızlık takılarak belirtilen yerlerde gezdirilebilir.
b) Evcil hayvanların ağızlıksız ve tasmasız sitede gezdirilmesi durumunda ilgili mercilere şikâyet edilecek olup, hayvanın siteden uzaklaştırılması sağlanacaktır.

d)Evcil hayvanların tuvalet ihtiyaçları site içinde giderilemez, dışkı ve idrar çiçeklere çimenlere zarar vereceğinden sahipleri tarafından temizlense dahi uygun görülmemektedir.

7- Sosyal Tesislerin ve Havuzların Kullanımı:
Açık havuz, sauna, fitness, etüt merkezi, masa tenisi salonu, çocuk oyun alanları ve diğer benzeri sosyal tesisler ve özel alanlarda uygulanacak kurallar, tesislerin girişine asılarak duyurulmaktadır.

8- Güvenlik:
Güvenlik konusu ayrı bir yönetmenlik ile detaylandırılmıştır. Güvenlik personelinin gerek sitenizi daha iyi koruyabilmeleri ve gerekse genel anlamda daha iyi hizmet verebilmeleri için güvenlik yönetmeliğindeki konulara da gereken hassasiyet göstermemiz gerekmektedir.
1457 kez izlendi - 11.2.2021